ตู้เทียบสี

 

- - - - - COLOUR ASSESSMENT CABINETS - - - - -

 

        

 • ประกอบด้วยหลอดไฟ D65, TL64, CWF, UV และ F/A

 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการค่าของการเทียบสีที่
      มีมาตรฐาน


 • สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่
      - อุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
      - อุตสาหกรรมรถยนต์ 
      - อุตสาหกรรมรองเท้า
      - อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ 
      - อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
      - อุตสาหกรรมเซรามิค 
      - อุตสาหกรรมการพิมพ์ 
Visitors: 10,254