Solvent Deep Cleaner

  

  • ใช้ทำความสะอาดลูกบล็อกกราเวียร์
  • ใช้ล้างสี solvent
  • น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่องเม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
  • 20 กก./ถัง