บริษัท อ็น เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2539 บริษัทเรานำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เสริมในระบบการพิมพ์กราเวียร์และ

ระบบเฟล็กโซกราฟี เรามีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การพิมพ์มากว่า 20 ปี