ติดต่อเรา


NNP TRADING CO.,LTD
88/80 Tessabansongklor Rd. Ladyao Jatujak BKK 10900
Tel. +662-580-0655-8
Fax. +662-591-9711-2
Email: nnpcoltd@gmail.com, nnpco@hotmail.com

 
 
บริษัท เอ็น เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
88/80 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทร  +662-580-0655-8
เบอร์แฟกซ์  +662-591-9711-2
อีเมล์ nnpcoltd@gmail.com, nnpco@hotmail.com
Visitors: 24,438