ติดต่อเรา

บริษัท เอ็น เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด

88/80 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทร  +662-580-0655, +662-580-0656, +662-580-0657, +662-580-0658
เบอร์แฟกซ์  +662-591-9711-2
อีเมล์ nnpcoltd@gmail.com, sales.nnptrading@gmail.com


Line Official                             

 

แผนที่บริษัท