ติดต่อเรา

 

NNP TRADING CO.,LTD
88/80 Tessabansongklor Rd. Ladyao Jatujak BKK 10900 
Tel. +662-580-0655, +662-580-0656, +662-580-0657, +662-580-0658
Fax. +662-591-9711-2
Email: nnpcoltd@gmail.com, nnpco@hotmail.com

บริษัท เอ็น เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
88/80 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทร  
+662-580-0655, +662-580-0656, +662-580-0657, +662-580-0658
เบอร์แฟกซ์  +662-591-9711-2
 
Line official