น้ำยาทำความสะอาด

1. SOLVENT DEEP CLEANER


     

      • ใช้ทำความสะอาดลูกบล็อกกราเวียร์
      • ใช้ล้างสี solvent
      • น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่อง
      • เม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
      • 20 กก./ถัง

 

 


  

2. WASHOUT SOLUTION

• ใช้ในการหล่อบล็อกโพลิเมอร์
• 25 กก./ถัง

 


 

3. ANI-KLEEN
 

• ใช้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์
• ใช้ทำความสะอาดลูกยางทำให้ผิวบาง
• มีความอ่อนนุ่มลงไม่แตกลายงา
• ใช้สำหรับสีฐานน้ำ
• 20 กก./ถัง

 


 

4. PLATE WASH
 

• ใช้ทำความสะอาดบล็อกโพลิเมอร์และยางแกะก่อนและหลังพิมพ์
• ใช้ล้างสีฐานน้ำ
• น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่องเม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
• 20 กก./ถัง

 

 


 

5. UV WASH
 

• ใช้ทำความสะอาดบล็อกโพลิเมอร์และยางแกะก่อนและหลังพิมพ์
• ใช้ล้างสี UV
• น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่องเม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
• 20 กก./ถัง