น้ำยาทำความสะอาด

 

 

 

SOLVENT DEEP CLEANER

   - ใช้ทำความสะอาดลูกบล็อกกราเวียร์
   - ใช้ล้างสี solvent
   - น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่อง
     เม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
   - 20 กก./ถัง

 

WASHOUT SOLUTION

- ใช้ในการหล่อบล็อกโพลิเมอร์   
- 25 กก./ถัง

 

 

 

ANI-KLEEN

   - ใช้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์
   - ใช้ทำความสะอาดลูกยางทำให้ผิวบาง
     มีความอ่อนนุ่มลงไม่แตกลายงา
   - ใช้สำหรับสีฐานน้ำ
   - 20 กก./ถัง

 


 

 

 

 

PLATE WASH

   - ใช้ทำความสะอาดบล็อกโพลิเมอร์และ
     ยางแกะก่อนและหลังพิมพ์
   - ใช้ล้างสีฐานน้ำ
   - น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่อง
     เม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
   - 20 กก./ถัง

 

 

 

UV WASH

- ใช้ทำความสะอาดบล็อกโพลิเมอร์และ
  ยางแกะก่อนและหลังพิมพ์
- ใช้ล้างสี UV
- น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่อง
  เม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
- 20 กก./ถัง

 

 

 

Visitors: 10,254