ชนิดแห้ง

1. Quick Test Dyne 38-40
• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว
• 38-40 ดราย

 

 

 

 

 

 


 


 

 


2.Polytest 38-40 Dyne
• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว
• 38-40 ดราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Independent
• มีความแม่นยำในการเช็คค่าสูง
• ทดสอบแรงตึงผิววัสดุสำหรับการพิมพ์
• 38-40 ดราย