ชนิดน้ำ

Dyne Test 30-60  
• มีความแม่นยำในการเช็คค่าสูง
• ทดสอบแรงตึงผิววัสดุสำหรับการพิมพ์
• 30-60 ดราย