ลูกกลิ้งยาง (Rubber Roll)

  

 • ใช้สำหรับปรู๊ฟสี
 • ใช้รีดเทปกาวสองหน้า
 • ช่วยในการติดบล็อกเพื่อไล่ฟองอากาศและทำการยึดเกาะของเทปได้ดี
 • มีประสิทธิภาพสูง 
 • มีขนาด 4 นิ้ว/ 6 นิ้ว/ 8 นิ้ว หรือตามสั่ง