ลูกกลิ้งยาง (Rubber Roll)

  

  • ใช้สำหรับปรู๊ฟสี
  • ใช้รีดเทปกาวสองหน้า
  • ช่วยในการติดบล็อกเพื่อไล่ฟองอากาศและทำการยึดเกาะของเทปได้ดี
  • มีประสิทธิภาพสูง 
  • มีขนาด 4 นิ้ว/ 6 นิ้ว/ 8 นิ้ว หรือตามสั่ง