ยางแกะ(Engraving Rubber)

 • ใช้สำหรับงานทำแม่พิมพ์
 • แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
   1. ชนิดเจียรหลัง (ขนาด 110 ซม. x 110 ซม.)
   2. ชนิดไม่เจียรหลัง (ขนาด 110 ซม. x 110 ซม.)