แปรงไนลอน

 

   

 
 • ใช้ทำความสะอาดบล็อกพิมพ์โพลิเมอร์และยางแกะ
 • ใช้ขัดสีที่ติดในช่องไฟตัวอักษรเล็กๆ เพื่อให้ภาพพิมพ์คมชัดชึ้น