แปรงไนลอน

  

  • ใช้ทำความสะอาดบล็อกพิมพ์โพลิเมอร์และยางแกะ
  • ใช้ขัดสีที่ติดในช่องไฟตัวอักษรเล็กๆ เพื่อให้ภาพพิมพ์คมชัดชึ้น