แปรงทองเหลือง

  
  • ใช้ทำความสะอาดแม่พิมพ์กราเวียร์และลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์ ชนิด chrome
  • 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
    1. แปรงทองเหลืองล้วน
    2. แปรงทองเหลืองมีขนม้า