แปรงสแตนเลส

  
  • ใช้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์ชนิด ceramic
  • แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
    1. สแตนเลสขนาด 0.005 มม.
    2. สแตนเลสขนาด 0.003 มม.