เทปกาวสองหน้า 2DT

  

• ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์แทนกาวยาง
• มีความเหนียวสูง 
• เหมาะสำหรับงานพิมพ์
• สามารถลอกเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยกาวยังคงเหนียวอยู่
• ขนาดกว้าง x ยาว x หนา 
   310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.