เทปกาวสองหน้า 2DT

  

  • ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์แทนกาวยาง
  • มีความเหนียวสูง 
  • เหมาะสำหรับงานพิมพ์
  • สามารถลอกเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยกาวยังคงเหนียวอยู่
  • ขนาดกว้าง x ยาว x หนา 
    310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.