เทปใยสับปะรด (Filament Tape)

  

• ใช้สำหรับติดยึดพลาสติกกับบล็อกเป็นช่วงๆ
• เทปใยที่มีไฟเบอร์กลาสแบบต่อเนื่อง
• ทนต่อสภาพที่มีความชื้นสูง
• ใช้มัดแทนเชือกได้