เทปใยสับปะรด (Filament Tape)

  

  • ใช้สำหรับติดยึดพลาสติกกับบล็อกเป็นช่วงๆ
  • เทปใยที่มีไฟเบอร์กลาสแบบต่อเนื่อง
  • ทนต่อสภาพที่มีความชื้นสูง
  • ใช้มัดแทนเชือกได้