เทปกาว (TIP TAPE)

  

• ใช้สำหรับติดขอบคิ้วพลาสติก
• มีความเหนียวสูง ยึดเกาะดี
• ขนาดกว้าง x ยาว: 48 มม. x 50 เมตร