เทปกาว (TIP TAPE)

  

  • ใช้สำหรับติดขอบคิ้วพลาสติก
  • มีความเหนียวสูง ยึดเกาะดี
  • ขนาดกว้าง x ยาว: 48 มม. x 50 เมตร