HAND PROOF (แบบมีปรับล็อค)

  

  • ใช้สำหรับเทสสีก่อนพิมพ์งานจริง
  • 1 ชุดประกอบด้วย
    - ลูก Anilox (ลายตามสั่ง)
    - ลูกยาง ความแข็ง 55/60, 70/75
  • ขนาดด้ามจับ  
   - กว้าง 12ซม. x ยาว 23.5ซม.
  • ขนาดลูกยาง 
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.
    - กว้าง 102 มม.  
    - ความกว้างลูกยาง+แกน 124 มม.