HAND PROOF (แบบมีปรับล็อค)

  

 • ใช้สำหรับเทสสีก่อนพิมพ์งานจริง
 • 1 ชุดประกอบด้วย
   - ลูก Anilox (ลายตามสั่ง)
   - ลูกยาง ความแข็ง 55/60, 70/75
 • ขนาดด้ามจับ  
   - กว้าง 12ซม. x ยาว 23.5ซม.
 • ขนาดลูกยาง 
   - เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.
   - กว้าง 102 มม.  
   - ความกว้างลูกยาง+แกน 124 มม.