HAND PROOF (แบบไม่มีปรับล็อค)

   

  • ใช้สำหรับเทสสีก่อนพิมพ์งานจริง
  • 1 ชุดประกอบด้วย
    - ลูก Anilox (ลายตามสั่ง)
    - ลูกยาง ความแข็ง 55/60, 70/75