ลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์(Anilox Roll)

  

  • รับสั่ง ทำ ซ่อม ลูกกลิ้งชนิดเซรามิค(Ceramic) และชนิดโครม(Chrome)