ลูกกลิ้งปั่นสี(Ink Mixing Roll)

           • ใช้สำหรับปั่นสีในถาดสีระบบกราเวียร์
           • มีขนาดตามความต้องการของลูกค้า