ลูกกลิ้งปั่นสี(Ink Mixing Roll)

           • ใช้สำหรับปั่นสีในถาดระบบกราเวียร์
           • มีขนาดตามความต้องการของลูกค้า