เทปกาวสองหน้า Double Sided Tape


 • ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์แทนกาวยาง
 • เหมาะสำหรับงานพิมพ์
 • ขนาดกว้าง x ยาว x หนา
   310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.