แปรงทำความสะอาด

1. แปรงไนลอน  

• ใช้ทำความสะอาดบล็อกพิมพ์โพลิเมอร์และยางแกะ
• ใช้ขัดสีที่ติดในช่องไฟตัวอักษรเล็กๆ เพื่อให้ภาพพิมพ์คมชัดชึ้น

 


2. แปรงทองเหลือง

• ใช้ทำความสะอาดแม่พิมพ์กราเวียร์และลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์ ชนิด chrome
• 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. แปรงทองเหลืองล้วน
  2. แปรงทองเหลืองมีขนม้า

 


3. แปรงสแตนเลส

• ใช้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอะนิล็อกซ์ชนิด ceramic
• แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
    1. สแตนเลสขนาด 0.005 มม.
    2. สแตนเลสขนาด 0.003 มม.