ปากกาเทสระเบิดผิว

- - - - - ปากกาเทสระเบิดผิวชนิดแห้ง - - - - -

 

     

 

Quick Test Dyne 30-40

   • เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้
     เทสผิวพลาสติก
   • ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
   • เหมาะสำหรับเทสงานที่มีการระเบิดผิ
   • มี level 38-40 ดราย

Polytest Dyne 30-40

• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทส
   ผิวพลาสติก

• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับเทสงานที่มีการระเบิดผิว  
• มี level 38-40 ดราย   

Independent

• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทส
   ผิวพลาสติก

• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับเทสงานที่มีการระเบิดผิว
• มี level 38-40 ดราย 

 


 

- - - - - ปากกาเทสระเบิดผิวชนิดน้ำ - - - - -

DYNE TEST


  • มีความแม่นยำในการเช็คค่าสูง

  • เหมาะสำหรับงานในห้องทดลอง

  • มี level 32-56 ดราย
Visitors: 10,254