ปากกาเทสระเบิดผิว

ปากกาเทสระเบิดผิวชนิดแห้ง 

 

1. Quick Test Dyne 38-40

• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว
• 38-40 ดราย 

   

2. Polytest Dyne 38-40 

 

• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว
• 38-40 ดราย

  

3. Independent

• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว 
• 38-40 ดราย

   


 
ปากกาเทสระเบิดผิวชนิดน้ำ

 

1. Dyne Test 

• มีความแม่นยำในการเช็คค่าสูง
• ทดสอบแรงตึงผิววัสดุสำหรับการพิมพ์
• 30-60 ดราย