ปากกาเทสระเบิดผิว

ปากกาเทสระเบิดผิวชนิดแห้ง 

 

1. Quick Test Dyne 38-40

             • เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
             • ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
             • เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว
             • 38-40 ดราย 

 

   

 

2. Polytest Dyne 38-40

            • เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
            • ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
            • เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว
            • 38-40 ดราย

 

 

  

3. Independent

• เป็นปากกาชนิดแห้งแยกดรายใช้เทสผิวพลาสติก
• ใช้งานง่าย ไม่เปิ้อนชิ้นงาน
• เหมาะสำหรับงานที่มีการระเบิดผิว 
• 38-40 ดราย

 

  


 
ปากกาเทสระเบิดผิวชนิดน้ำ

 

1. Dyne Test  

     

      • มีความแม่นยำในการเช็คค่าสูง
      • ทดสอบแรงตึงผิววัสดุสำหรับการพิมพ์
      • 30-60 ดราย