เทปกาว

เทปกาว (TIP TAPE)

• ใช้สำหรับติดขอบคิ้วพลาสติก
• มีความเหนียวสูง ยึดเกาะดี
• ขนาดกว้าง x ยาว: 48 มม. x 50 เมตร

 เทปใยสับปะรด (Filament Tape)

• ใช้สำหรับติดยึดพลาสติกกับบล็อกเป็นช่วงๆ
• เทปใยที่มีไฟเบอร์กลาสแบบต่อเนื่อง
• ทนต่อสภาพที่มีความชื้นสูง
• ใช้มัดแทนเชือกได้

 เทปกาวสองหน้า 

• ใช้สำหรับติดขอบคิ้วพลาสติกกับฟิล์มไมล่าร์
• มีความเหนียวสูง
• เหมาะสำหรับงานพิมพ์
• ขนาดกว้าง x ยาว 
  10/12/25 มม. หรือตามสั่ง x 50 เมตร

 เทปกาวสองหน้า 2DT

• ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์แทนกาวยาง
• มีความเหนียวสูง 
• เหมาะสำหรับงานพิมพ์
• สามารถลอกเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยกาวยังคงเหนียวอยู่
• ขนาดกว้าง x ยาว x หนา 
  310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.

 เทปกาวสองหน้า (Mounting Tape)

• ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์แทนกาวยาง
• เทปกาวสีขาวขุ่น
• มีความเหนียวสูง
• เหมาะสำหรับงานพิมพ์
• ขนาดกว้าง x ยาว x หนา
  310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.

 เทปกาวสองหน้า Tesa Print 

• ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์แทนกาวยาง
• เทปกาวสีขาวขุ่น
• มีความเหนียวสูง
• เหมาะสำหรับงานพิมพ์
• ขนาดกว้าง x ยาว x สูง
  310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.