เทปกาว

 

TIP TAPE

   - ใช้สำหรับติดขอบคิ้วพลาสติก            
   - มีความเหนียวสูง ยึดเกาะดี
   - ขนาดกว้าง x ยาว 
     (48 มม. x 50 เมตร) 

เทปใยสับปะรด (Filament Tape)

- ใช้สำหรับติดยึดพลาสติกกับบล็อกเป็นช่วงๆ
เทปใยที่มีไฟเบอร์กลาสแบบต่อเนื่อง
- ทนต่อสภาพที่มีความชื้นสูง
- ใช้มัดแทนเชือกได้

 

เทปกาวสองหน้า

  - ใช้สำหรับติดขอบคิ้วพลาสติกกับ
    ฟิล์มไมล่าร์
  - มีความเหนียวสูง
  - เหมาะสำหรับงานพิมพ์
  - ขนาดกว้าง x ยาว
  (10/12/25 มม. หรือตามสั่ง x 50 เมตร)

 


 
เทปกาวสองหน้า
2DT

   - ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์
     แทนกาวยาง
   - มีความเหนียวสูง 
   - เหมาะสำหรับงานพิมพ์
   - สามารถลอกเปลี่ยนตำแหน่งได้โดย
     กาวยังคงเหนียวอยู่
  - ขนาดกว้าง x ยาว x หนา 
    (310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.)เทปกาวสองหน้า
(Mounting Tape)

- ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์
  แทนกาวยาง
- เทปกาวสีขาวขุ่น
- มีความเหนียวสูง
- เหมาะสำหรับงานพิมพ์
- ขนาดกว้าง x ยาว x หนา 
  (310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.)

 

เทปกาวสองหน้า
Tesa Print

 - ใช้สำหรับติดบล็อกกับฟิล์มไมล่าร์
   แทนกาวยาง
- เทปกาวสีขาวขุ่น
- มีความเหนียวสูง
- เหมาะสำหรับงานพิมพ์
- ขนาดกว้าง x ยาว x สูง 
  (310 มม. x 25 เมตร x 0.38 มม.) 

 

 

Visitors: 10,254